Faktura terminowa dla instytucji.

INSTRUKCJA ZAKUPU Z FAKTURĄ PRZELEWOWĄ DLA INSTYTUCJI

Aby uzyskać możliwość zakupu z fakturą przelewową dla instytucji należy przesłać do nas skan oficjalnego zamówienia opieczętowanego przez osobę upoważnioną do składania takich zamówień. Taką osobą może być dla przykładu Dyrektor jednostki.

Skan należy przesłać na adres e-mail: sklep@audio24.pl - prosimy o skorzystania funkcji "żądaj potwierdzenia odczytania" celem upewnienia się, że nasi pracownicy otrzymali prawidłowe zamówienie.

Zamówienie powinno zawierać każdorazowo niżej wymienione dane:

 

  1. Dane zamawiającego (tylko instytucje)
  2. Dane do faktury takie jak:

NABYWCA i ODBIORCA jeżeli są to inne jednostki np. Nabywca: Miasto i Odbiorca: Szkoła

  1. Adres dostawy i koniecznie numer telefonu (najlepiej komórkowy) do osoby odpowiedzialnej za odbiór.
  2. Nazwę zamawianego produktu
  3. Adres e-mail, na który należy przysłać fakturę, musi być to adres z oficjalnej domeny instytucji zamawiającej.
  4. Termin w jakim zostanie opłacona faktura - nie dłuższy niż 14dni.
  5. Wskazanie osoby kontaktowej wraz z numerem telefonu, która jest odpowiedzialna za realizację zamówienia po stronie zamawiającego.

 

Zamówienie powinno być skierowane do naszej firmy, której nazwę i adres znajdą Państwo na stronie głównej w nagłówku lub w zakładce kontakt. 

 

W przypadku otrzymania takiego zamówienia przez naszą firmę faktura odsyłana jest w ciągu maksymalnie 24 godzin na adres, z którego przyszło zamówienie. 

Prosimy o potwierdzenie otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

 

Z uwagi na okres końca roku i nakładających się na to refundacji pt. "laboratoria przyszłości" prosimy o wyrozumiałość i jednocześnie prosimy o przekazywanie kontaktów j.w. celem maksymalnego usprawnienia realizacji zamówienia.

Prosimy też o czujność w sprawie realizacji Państwa zamówień. Nasza firma obecnie przyjmuje pisemne zamówienia w ciągu 24godzin.

Jeżeli nie widać reakcji z naszej strony po tym czasie prosimy o kontakt telefoniczny celem upewnienia się, że zamówienie do nas dotarło.