Bezpieczniki termobimetaliczne

Bezpieczniki termobimetaliczne

Bezpieczniki termobimetaliczne mają za zadanie przerwanie ciągłości obwodu, gdy prąd płynący w tym obwodzie przekroczy wartość dla niego bezpieczną. Element bimetaliczny części konstrukcji wygina się pod wpływem temperatury i blokuje dalszy przepływ prądu. Gdy przegrzane urządzenie ulegnie schłodzeniu, bimetal powraca do swojego poprzedniego stanu, nie trzeba więc dokonywać wymiany bezpiecznika.