Reklamacje - informacje dodatkowe

Reklamacje należy kierować do Nas wraz z protokołem reklamacyjnym/ zgłoszeniem przesłanym e-mail lub załączonym do produktu.

 

W protokole reklamacyjnym należy dołączyć informacje takie jak:

 

  • Adres zwrotu produktu po naprawie lub wymianie na, który mamy wysłać przedmiot(y)
  • Dane adresowe, e-mail + numer telefonu, na który mamy przekazywać informacje lub kierować zapytania w przypadku niejasności w procesie reklamacyjnym.
  • Dokładny opis usterki, wady - informacje z opisem "nie działa" nie będą uwzględniane kiedy urządzenie się włącza, a posiada inną usterkę np. telefon włącza się, ale nie słychać rozmówcy
  • Firma ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O. zastrzega sobie możliwość odpisania na reklamację poprzez e-mail, który należy podać w zgłoszeniu reklamacyjnym.  Za skuteczne doręczenie odpowiedzi na reklamację należy rozumieć wysłanie do klienta wiadomości e-mail. Nie bierzemy odpowiedzialności za nieotrzymanie przez klienta wiadomości e-mail np. w wyniku trafienia jej do spamu.
  • W przypadku kiedy reklamowany produkt posiada uszkodzenie mechaniczne lub uszkodzenie wywołane przez użytkownika zastrzegamy sobie możliwość nieodesłania przedmiotów małowartościowych, których nie można naprawić we własnym zakresie, a koszt wysyłki przewyższa wartość samego przedmiotu i jego wysyłka ponownie do klienta jest ekonomicznie nieuzasadniona. Sytuacja taka nie może mieć jednak miejsca kiedy reklamacja jest zasadna.

Dla naszej firmy nie jest istotny sam protokół reklamacyjny i jego formuła, ważny jest dobry kontakt pomiędzy serwisem, a klientem. Sam protokół może być wiadomością e-mail  z zachowaniem w/w informacji.

 

Adres do wysyłki reklamacji.

 

ALL FOR PEOPLE Sp. z o.o.

SERWIS

UL.SIKORSKIEGO 60 P.104

67-200 GŁOGÓW

TEL 530501500

Z uwagi na charakter budynku, w którym mieści się nasza firma prosimy koniecznie wskazać wymieniony powyżej adres wraz z numerem telefonu.

Firma ALL FOR PEOPLE Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe doręczenie przesyłki przez firmy kurierskie, z którymi nie współpracuje spowodowane podaniem nieprawidłowego adresu serwisu.

 

W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zamówienia kuriera na koszt naszej firmy. W tym celu skontaktuj się z nami afp@audio24.pl

Darmowe odbiory reklamowanych produktów dotyczą marek BRASS TONE AUDIO, Shudder oraz WETU.